giften

KBO 0871 250 733

MonThea vzw

Projecten

Peru

Een storting op rekening nr.

 

BE60 0014 1272 4770 BIC GEBABEBB

 

van vzw MonThea

(KBO 871 250 733)

 

betekent voor zuster Monique en de mensen in Peru heel veel en is voor ons werk een waardering en aanmoediging.

 

Vanaf 40 Euro is uw bijdrage aftrekbaar van uw totaal belastbaar inkomen. Vermeld dan wel dat u een fiscaal attest wenst.

 

We durven alvast beroep doen op uw mildheid en danken u hiervoor.