geschiedenis

KBO 0871 250 733

MonThea vzw

Projecten

Peru

Het was in 1992 dat Maria Leysen naar PERU trok en daar door de Damas Belgas in contact kwam met zuster Monique.

Wie is deze Belgische Monique Toebaert, uit Gent afkomstig!!

Wie is deze merkwaardige vrouw?

 

Als gediplomeerd verpleegster behoorden zij tot de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria ( vrouwelijke Pikpussen) . Als missiezuster verbleef Monique Toebaert enige tijd in Chili, toen de Peruaanse Bisschop een oproep deed voor dringende missiehulp, was zuster Monique de enige die gehoor gaf aan deze oproep.

 

Aankomst in Peru 1970 - Arequipa

Er werd van haar verwacht van onderricht te geven aan de arme bevolking, alhoewel zij de taal nog niet volledig machtig was. Zij werd getroffen door de ellende en de slechte gezondheidstoestand die daar onder de bevolking heerste, en weigerde hier door les te geven. Aan haar orde in België liet ze weten dat zij als gediplomeerde verpleegster alleen medisch wou helpen. Haar Belgische Orde stond niet achter het initiatief van zuster Monique.

Hierop besloot zuster Monique uit te treden uit haar Orde, en met toestemming van de Peruaanse bisschop zelf een religieuze gemeenschap te stichten nm. “Congregacion Reina de la Paz”. Haar Orde.

 

1973 Aankomst in CALLAO, havenstad van Groot Lima. Hier vestigde zuster Monique zich in een krotwoning van 3 X 3m2 .S’nachts sliep ze op een brancard waarop de patiënten overdag medisch werden onderzocht.

 

1974 Start in een houten huisje

De toenmalige Belgische Ambassadeur de heer Schellekens uit Turnhout die van haar bestaan had gehoord, wist haar op te sporen en schonk haar één van de geprefabriceerde huisjes, die België na een aardbeving naar Peru had verzonden.

 

1975 : werd rond het huisje een kinderkribbe opgetrokken. Vlakbij bezorgde de Peruaanse Bisschop een lapje grond met de toestemming van de overheid om daar een dispensarium te bouwen.

 

1977: Oprichting klein dispensarium.

 

1980: Oprichting labo voor bloed en urine onderzoek.

Maar al vlug was er plaats gebrek, zij kreeg nieuwe zusters in haar orde , dokters en verpleegkundige. De uitbreiding was noodzakelijk maar moeilijk: het pand dat zuster Monique voor ogen had was ingenomen door een klein postkantoortje.

Door toedoen van onze Prins Albert en Minister Marc Eyskens die in 1981 in Peru op bezoek waren, diende deze voor haar een project in bij Abos en Viwos voor bouw medisch Centrum ter waarde van 2 miljoen Belgische franken, en het lukte.

 

1983: Inhuldiging nieuw gebouw

 

1985: het gebouw wordt verder uitgebouwd tot Polikliniek( dag hospitaal).

Dit alles kon alleen verwezentlijkt worden door de hulp van haar parochie St. Paulus uit Gent en van Las Damas Belgas in Lima.

 

1986 : Van uit Gent wordt het operatiemateriaal verzonden, anesthesietoestel- operatietafel + een dieselmotor.

 

1987: Eeerste operaties worden ondernomen, verminkte kinderen krijgen voorrang: 400 hazenlipjes per jaar.

 

1988: Aanvraag ingediend project Santa Clara:

Moederhuis zusters Reyna de la Paz.+ Kleuterschool tot en met het zesde leerjaar + plantage van ajuinen, bananen en fruit, het geen verkocht wordt in het dorpje .

 

1992 Het was dus in dit jaar dat Maria Leysen voor het eerst oog in oog kwam te staan met deze merkwaardige vrouw. Streng van opzicht , maar met een onbegrijpelijk doorzettingsvermogen, eerlijk en oprecht. Volledig zich zelf inzettend ten dienste van de allerarmste zieke Peruanen ontwierp en bouwde zij haar eigen Polikliniek in de marginale buurten van de havenstad Callao. Het trof Maria wat Madre Monica daar in erbarmelijke omstandigheden reeds verwezenlijkt had, en het ontstaan van de hulp uit Geel aan Peru was geboren.

Men weet wanneer de hulp en het project begint , maar nog minder wanneer het zal eindigen.

 

Een jaar later in 1993 kwam zuster Monique na 20 jaar ,op uitnodiging van haar parochie “Steunfonds Werken zuster Monique”Gent op bezoek naar België .

Eveneens nodigde Maria haar uit , zo dat haar man Ward zuster Monique leerde kennen , het klikte meteen , en de start om te helpen was geboren.

De eerste jaren waren inzameling van kleding die wij bekwamen van relaties en verenigingen uit mijn stad Geel , medisch materiaal van dokters en klinieken , dit alles werd in containers geladen en door Centro Andino uit Wilrijk naar Peru verzonden .

Per jaar bekwam zuster Monique zo’n 2 tot 3 containers met hulpgoederen vanuit Geel –Gent en van Josée Van Grimbergen uit Leuven.

Zuster Monique sprak over de noodzaak van een technische opleiding na het 6de leerjaar : namelijk van een schoenmakerij in Santa Clara in haar schooltje op te starten , .

 

In 1995 hebben wij dit kunnen verwezenlijken door het ophalen, en het versturen van schoenmakers materiaal van over het ganse Vlaamse gedeelte. Mijn dank hiervoor aan het Radioprogramma Soesafoon.

 

In 1997 vertrok Maria naar Santa Clara met 2 onderlegde gediplomeerde schoenmakers om ginder een ganse maand de eerste lessen in het schoenen maken aan te leren. Dit was een spectaculaire ervaring en loopt nog steeds .

Maar de Polikliniek is en blijft het bijzonderste levenswerk van Zuster Monique .

 

Dit hadden Maria en haar man Ward goed begrepen. En zij merkten dat zij verder moesten , maar hoe? De financiële hulp zou meer op het voorplan komen . De controle van de Peruaanse douanen werden steeds maar moeilijker , dus minder containers .

De financiële hulp werd voor zuster Monique onontbeerlijk. Door gelden van uit België te ontvangen kan zij zelf medisch materiaal aankopen en zo economisch bijdragen aan de Peruaanse staat . De dokters worden ter plaatse ingelicht hoe de apparaten werken en bij defect is er deskundige begeleiding of garantie mogelijk.

 

Als men gegrepen wordt door hulp aan mensen in nood dan wordt dit een aanstekelijk werk dat nooit af is, en als men dan steun en vertrouwen bekomt voor het helpen uitbouwen en verwezenlijken van deze hulp, dan wordt dit een prachtig goede doel.

 

Zo ontstond in 2001 Ons Goede Doel MonThea vzw. Een Koorgezelschap van sopranen-alten- tenoren en bassen, die zich vrijwillig inzetten voor het verre Peru. MonThea vzw bestaande uit een comité van 7 personen en 24 koorleden , organiseerde tot nu toe reeds 10de Café Chantants : alleen ten voordele van de Polikliniek Reyna de la Paz.

In 2007 nodigde MonThea vzw. Zuster Monique uit tot het bijwonen van onze show, het was de kers op de taart voor vele koorleden en steunende sympathisanten . Het optreden door ons koorgezelschap omvat 2 muzikale avonden van zang , ambiance en vol afwisseling , dit steeds rond de periode eind april of begin mei.

 

Hoe blijven wij nu op de hoogte en behouden wij een overzicht van onze hulp ter plaatse?

 

De beste manier om een project op te volgen is zelf regelmatig naar ginder te vliegen en zodoende zich er van te vergewissen hoe onze steun benut wordt. Door onze aanwezigheid ginder merken de dokters- laboranten- personeel en patiënten zeer goed dat Madre Monica van de bekomen financiële steun uit België verantwoording moet afleggen.

Zuster Monique is steeds zeer blij als er iemand uit België op bezoek komt. De Peruanen zeggen dan "Belgica nos da la Mano" : België reikt ons de hand.

Op het ogenblik zit Maria haar 11de bezoek aan Lima er op ,waarvan haar man haar 2 maal vergezelde , spijtig is hij nu reeds 8 jaar overleden. Zijn wens was eveneens deze noodzakelijke hulp aan Peru verder te zetten.

De Polikliniek is uitgegroeid tot een volwaardige kliniek, met vernieuwingen of aanwinsten van medische apparaaturen. Anesthesiemachine , Mammografiemachine , Rhinolaryngoscope machine, apparaat voor bloedanalyses,apparaat voor urineonderzoek.

Een Echografiemachine geschonken door Rotary Club Geel ,onze oprechte dank hiervoor. Eveneens voor de nieuwbouw in de Polikliniek van 6 nieuwe consultatie ruimtes.

Dit was noodzakelijk daar de toestroom van zieke patiënten blijft toenemen.

De inhuldiging hiervan gebeurde op 24 oktober 2008 waar Maria persoonlijk aanwezig was in aanwezigheid van onze Belgische Ambassadeur te Lima Maria –Louise Vanherk.

Voor 2009 hebben wij bijgedragen aan de afbetaling van een gloednieuw Radiografiemachine.

In 2010 bleven wij de Polikliniek verder ondersteunen + het gloednieuwe project Weeshuis Juan Pablo II, in Vilcashuaman. Opgestart in februari 2009 waar een 20 tal kinderen tussen 3 en 18 jaar verblijven. Deze kinderen zijn onder de zorgen van de mede zusters van zuster Monique geplaatst. Een zeer mooi project , hierover zal verder nog positief nieuws volgen. Wij werken er aan.