Wat?

KBO 0871 250 733

MonThea vzw

Projecten

Peru

Steun aan zuster Monique voor Peru

De Gentse zuster Monique Toebaert is reeds 40 jaren actief in Callao -Lima, Peru waar ze leeft en werkt onder de armste Peruanen. Ze leidt er een polikliniek(die ze zelf heeft opgericht) waar dagelijks zeshonderd patiënten medische hulp komen vragen, waarvoor ze één dollar (kunnen) betalen. Een team van 100 inlandse personeelsleden zorgt er voor de medische interventies, de administratie en het onderhoud.

 

Zuster Monique werd sedert 2009 ook belast met de leiding van een weeshuis. Bij een laatste bezoek aan zuster Monique, vorig jaar, was men getroffen door de schrijnende toestand van een 10-jarig meisje, Elisabeth Chuchon Chavez. Door ernstige verminking kan ze geen schoenen dragen en niet stappen zoals de andere weeskinderen. Een reconstructieve chirurgie zou haar kunnen helpen. MonThea wil daarvoor het nodige geld inzamelen.

 

Sedert 2001 steunt MonThea vzw Geel de initiatieven van zuster Monique. Een 30-tal enthousiaste vrijwilligers verzorgen met dit doel jaarlijks een Café Chantant die intussen is uitgegroeid tot een feestelijk gebeuren.

Om de polikliniek succesvol te kunnen verder zetten en bovendien de kleine Elisabeth te helpen is de steun van heel veel mensen belangrijk. De hulp komt rechtstreeks en integraal terecht op de juiste plaats. Om hierop toe te zien reist onze voorzitster op eigen kosten om de twee jaar naar zuster Monique . Zo kan zij eveneens de evolutie van de projecten opvolgen.

 

Een storting op rekening nr. BE60 0014 1272 4770 BIC GEBABEBB van vzw MonThea betekent voor zuster Monique en de mensen in Peru heel veel en is voor ons werk een waardering en aanmoediging. Vanaf 40 Euro is uw bijdrage aftrekbaar van uw totaal belastbaar inkomen. Vermeld dan wel dat u een fiscaal attest wenst.

 

We durven alvast beroep doen op uw mildheid en danken u hiervoor.

 

In totaal heeft MonThea in 10 jaar 133.187,81 euro gegeven aan haar projecten in Peru.